Col·leció

Els béns que integren la col·lecció del MASM són majoritàriament de procedència eclesiàstica, a més d’algunes donacions particulars, com la dels Comtes de Séguier.

Actualment, la col·lecció està formada per més de 1200 peces de diferent tipologia: pintura, escultura, orfebreria, numismàtica, arqueologia, ceràmica, documentació gràfica, tèxtil i antropologia.