Préstecs

El MASM manté activa la política de préstecs que permet la participació en exposicions fora del seu àmbit i la incorporació d’obres externes en el benentès que considera aquest intercanvi com una oportunitat per impulsar les relacions interinstitucionals i el foment del coneixement sobre el patrimoni.

Tots els préstecs s’ajustaran a la normativa legal vigent, així com als criteris establerts al protocol de préstecs. La gestió dels béns mobles del MASM es regula legalment mitjançant la normativa establerta en la Llei 16/1985 de Patrimoni Històric Espanyol, la Llei 12/1998  del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la Llei 4/2003 de Museus de les Illes Balears.

Un cop s’hagi aprovat el préstec, aquest es condicionarà a l’acceptació per part del sol·licitant de les clàusules que consten en el document relacionat amb les normes generals del préstec.

Més informació en els següents documents:

Més informació:

masm@catedraldemallorca.org

Tel. 971 713 133