Museu

El Museu d'Art Sacre de Mallorca és el primer museu de Mallorca dedicat a conservar, exposar i difondre una col·lecció de temàtica, ús i procedència religiosa. Aquesta col·lecció és testimoni històric de la cultura i del patrimoni que la fe cristiana ha generat al llarg dels segles a Mallorca.