Publicacions

Les publicacions del MASM, gestionades des del Capítol de la Catedral de Mallorca, tenen per objectiu l'edició de publicacions científiques, guies de la col·lecció estable i d'exposicions temporals, a més de les publicacions de l'àrea educativa.

FORTEZA, M. Xilografies antigues del Beat Ramon Llull, Museu Diocesà de Mallorca, Capítol Catedral de Mallorca, Palma, 2016. AENEAS, G. (et al.) Apòcrifs: El Diocesà il·lustrat, Catàleg d’exposició, Museu Diocesà de Mallorca, Capítol Catedral de Mallorca, Palma, 2018.AENEAS, G. (et al.) Apòcrifs: El Diocesà il·lustrat, Catàleg d’exposició, Museu Diocesà de Mallorca, Capítol Catedral de Mallorca, Palma, 2018.