66.jpg
Inici | Actualitat | Cicle "Els fonaments de l'art sacre: vivències de fe i cultura"

Cicle "Els fonaments de l'art sacre: vivències de fe i cultura"

18/03/2024

Els dies 15 i 16 de març el Museu d'Art Sacre de Mallorca va inaugurar un cicle d'activitats titulat "Els fonaments de l'art sacre: vivències de fe i cultura", organitzat en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca. L'objectiu d'aquest cicle, el qual es pretén que tingui una llarga continuïtat en el temps, és narrar experiències religioses que formen part del patrimoni immaterial actual. En aquest context es varen dur a terme dues activitats:

· Conferència "De la basura a la clausura: los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento", a càrrec del Dr. Juan Chapa, professor de Nou Testament a la Universitat de Navarra i president de l'Associació Bíblica Espanyola.

La conferència es va celebrar el divendres 15 de març a les 19 h al Museu d'Art Sacre de Mallorca. En primer lloc, Mn. Teodor Suau, Degà-President del Capítol Catedral de Mallorca, va inaugurar el nou cicle i, a continuació, el Dr. Andreu Villalonga, Director de la Càtedra Seu de Mallorca, va presentar al conferenciant, el Dr Juan Chapa, ressaltant el seu currículum i mèrits internacionals. En la seva tasca el Dr. Chapa destaca per combinar la seva visió com a creient amb el rigor i l'objectivitat pròpia del mètode científic.

El conferenciant inicià la seva exposició relatant com s'havien trobat els papirs del Nou Testament a la ciutat de Oxirrinco. Aquests, havien estat tirats al fems, al voltant de la metròpolis i, després de 2.000 anys, havien quedat completament sepultats per l'arena i la pols fins a acabar en l'oblit. Al segle XIX els anglesos Bernard P. Grenfell i Arthur S. Hunt varen excavar la zona cercant textos bíblics enterrats. Els papirs descoberts, datats entre els segles I i IV, resultaren ser anteriors als manuscrits més antics coneguts fins al moment. Es trobaren 500.000 fragments tot i que actualment només se n'han publicat al voltant de 6.000, ja que és un procés molt lent.

Seguidament, el Dr. Chapa es va dedicar a explicar els diversos formats de llibres de l'època. En aquest sentit, subratllà que els primers llibres cristians s'escrivien en papir i en format de còdex mentre que el format utilitzat habitualment per la literatura era el de rotlles. Amb el temps, se substitueix el papir pel pergamí. Per acabar el Dr. Chapa exposà diversos exemples de les còpies més antigues de l'Evangeli. A la conferència assistiren més de 50 persones.

· Visita guiada "Joan i el seu Evangeli: un recorregut per la Seu i el MASM", a càrrec del Dr. Andreu J. Villalonga, professor d'Història de l'Art de la Universitat de les Illes Balears.

El dissabte dia 16 de març a les 10 h el Dr. Andreu Villalonga va dur a terme un itinerari guiat a la Catedral de Mallorca i al Museu d'Art Sacre de Mallorca centrat en exposar el misteri del personatge històric de Joan evangelista i de la seva obra a través de diverses obres d'art. En primer lloc, va explicar la figura de Joan amb les seves representacions presents a la mènsula (s. XIV) de la capella de la Santíssima Trinitat i a l'escultura del sant (s. XV) provinent de l'antic retaule major gòtic. A continuació, es fixà en imatges iconogràfiques extretes del seu Evangeli. A la Catedral exposà l'episodi de les noces de Canà, representat al mural ceràmic (2003) de la capella del Santíssim obra de Miquel Barceló, i, finalment, al Museu d'Art Sacre s'endinsà en les escenes de l'ecce homo, la crucifixió i el dol de la verge, representades respectivament en les pintures de l'Ecce Homo (s. XVII) d'autor desconegut; la Crucifixió (s. XVI) de Pere Terrencs i/o Alonso de Sedano i; la Solitud de la Verge (1887) de Ricard Anckermann. Més de 40 persones varen participar en la visita guiada.